Аудиторська компанія ВСЕСВІТ-АУДИТ, м.Київ

Точка зору АПУ відносно послуг у сфері аудиту

На наше звернення стосовно надання роз’яснення щодо того, які з послуг, зазначені в Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), відносяться до діяльності у сфері аудиту, Аудиторська палата України повідомила наступне:

Рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 № 244/14 затверджено в новій редакції Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) та скасовано рішення Аудиторської палати України від 27.09.2007 № 182/2.

Відповідно до Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 № 244/14, до послуг у сфері аудиту віднесено завдання з надання впевненості та супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг.