Аудиторська компанія ВСЕСВІТ-АУДИТ, м.Київ

Аудит фінансової звітності

ВСЕСВІТ-АУДИТ допоможе вашій Компанії

Отримати звіт незалежних аудиторів за результатами проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Стандартів аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів, прийнятих в якості національних стандартів аудиту в Україні.